Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības.pdf

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu


Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.


Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas vai preču saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī brīvdienā vai svētku dienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu mūs - SIA „ALB”, juridiskā adrese Lenču iela 19C Cēsis LV4101, tālrunis 67885252, e-pasta adrese info@optimus.lv ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.Atteikuma tiesību izmantošanas sekas


Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Ja jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, jums ir jāapmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā līguma.

Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 eur.


Sūdzību par pakalpojumu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@optimus.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: Lenču iela 19C, Cēsis, Latvija. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju

- iesnieguma iesniegšanas datumu

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu

Pieteikums_par_atteikumu.docInformācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage