phone 6788 5252 place Veikali visā Latvijā

profile
wish-icon
Vēlmes
cart-icon
Grozs

Privātuma politika

Privātuma politika
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

 

Personas dati
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

 

Privātuma politikas piemērošana
SIA “ALB” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “ALB” interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

 

Pamatinformācija
Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: SIA “ALB”, LV44102015357
Juridiskā adrese: Cēsu nov., Cēsis, Lenču iela 19c
Tiesiskais pamats: SIA “ALB” leģitīmās intereses.
Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.
Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

 

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “ALB” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības. 

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “ALB” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “ALB” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

 

Personas datu nodošana
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti SIA “ALB” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “ALB” tiesiskās un leģitīmās intereses.

 

Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi
Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “ALB” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: info@optimus.lv

 

Personas datu aizsardzība
Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

 

Piekļuve saviem personas datiem
Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “ALB”, Cēsu nov., Cēsis, Lenču iela 19c, Latvija pa e-pastu: it@alb.lv ) vai iesniedzot rakstveida iesniegumu, kādā no SIA “ALB” veikaliem (veikalu adreses).

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “ALB” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “ALB” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

 

Privātuma politikas izmaiņas
Mēs periodiski varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā apstrādājam Jūsu personas datus.

Veicot ievērojamas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.

 

Datu dzēšanas pieprasījuma procedūra

Mēs cenšamies nodrošināt jūsu konfidencialitāti un aizsargāt jūsu datus. Ja vēlaties pieprasīt savu personīgo datu dzēšanu no mūsu sistēmām, lūdzu, ievērojiet zemāk norādīto procedūru.

 1. Sazinieties ar mums:
  • Jūs varat nosūtīt datu dzēšanas pieprasījumu, sazinoties ar mums pa e-pastu: it@alb.lv.
  • Jūsu pieprasījumā norādiet savu vārdu, e-pasta adresi un skaidri aprakstiet, kādus konkrētus datus vēlaties dzēst.
 2. Personības apstiprināšana:
  • Lai nodrošinātu drošību un apstiprinātu jūsu personību, mēs varam pieprasīt papildu informāciju.
 3. Pieprasījuma apstrāde:
  • Mēs apņemamies apstrādāt jūsu pieprasījumu 1-3 darba dienu laikā. Pēc jūsu pieprasījuma pārbaudes mēs dzēsīsim jūsu datus no mūsu sistēmām.
 4. Paziņojums:
  • Mēs nosūtīsim jums paziņojumu pa e-pastu par jūsu datu dzēšanas pieprasījuma izpildi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži dati var tikt saglabāti saskaņā ar mūsu juridiskajām saistībām vai mūsu pakalpojumu drošības un integritātes nodrošināšanas mērķiem.

Ja jums ir papildus jautājumi vai nepieciešama palīdzība, nekautrējieties sazināties ar mums.

 

Kā sazināties ar mums
Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.

Nevilcinieties sazināties ar mums, ja:

 • ir kādi jautājumi vai atsauksmes saistībā ar šo Privātuma politiku;
 • vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus;
 • vēlaties izmantot Privātuma politikā norādītās savas tiesības vai iesniegt sūdzību.

Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu it@alb.lv